1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

NB – Marinbiologi/Vattenbruk Marina läroverket.

* Marinbiologi
* Vatten och miljö

Marinbiologiutbildningen vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskap. Vi utforskar ekosystem i våra sjöar och hav samt praktiserar navigation.

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om havet som naturresurs. Marinbiologiutbildningen ger dig flera olika perspektiv; från minsta lilla havslevande plankton, via de stora fiskstimmen till klimatets inverkan på havens tillstånd.

När människan använder havens resurser påverkas ekosystemen och vi sätter avtryck i miljön. Att bruka naturen på ett sätt som främjar en hållbar utveckling ställer krav på både naturvetenskapligt, ekonomiskt och tekniskt kunnande. Dina studier på Marinbiologiutbildningen ger dig bra kunskaper inom dessa områden. I framtiden kommer efterfrågan på miljökunnande inom till
exempel naturvård och turistnäring att öka.
Utbildningen leder till vidare studier inom naturvetenskap och teknik eller till en yrkeskarriär inom det marina området.

 

Upplägg och innehåll.

Med närheten till Stockholms skärgård och skolans olika båtar kan vi enkelt förena teori med praktik. Stora delar av de kurser du läser innehåller praktiska moment och du lär dig därför att se samband, både mellan ämnen och mellan teori och verklighet. Kurser inom båtliv och navigation ger dig kunskap och kompetens att i framtiden jobba inom det marina området. De naturvetenskapliga kurserna ger via praktiska moment en ökad förståelse för globala ekosystem och miljörelaterade frågeställningar. Du får utveckla både ett vetenskapligt förhållningssätt och din förmåga att planera och genomföra egna fältstudier.

Du söker till en av följande fördjupningar:

Marinbiologi  – här läser du mer matematik och naturvetenskapliga kurser vilket ger dig en bred naturvetenskaplig utbildning som gör att du direkt kan söka vidare till högskoleutbildningar som t.ex marinbiolog, veterinär eller ingenjör.

Vatten och miljö – här läser du mer kurser i fiskevård, naturguidning och hur man startar eget företag. Du får förutsättningar för att kunna jobba inom flera områden, vattenvård, naturguidning, miljövård i skärgården, eller som båtförare.
Med den här inriktningen får du grundläggande behörighet till högskolan.

Praktik

I utbildningen ingår 15 veckors praktik vilket kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du kommer att praktisera på arbetsplatser inom något av våra verksamhetsområden. Denna del av utbildningen ger dig kunskaper med stor verklighetsanknytning samtidigt som du får unika möjligheter att skapa kontakter för ditt framtida yrkesliv.

En del av din APL kommer du att göra på skolans segelfartyg. Ombord fungerar du som besättningsman och deltar i framförandet av fartyget, går vakt, navigerar och lagar mat.

Utbildningsresor.

Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Varje år gör vi ett antal studieresor och exkursioner i närområdet.
I marinbiologiutbildningen ingår även längre utbildningsresor ombord på skolans segelfartyg. Under resorna bedriver du studier och besöker spännande platser. Det ger dig stora möjligheter att skapa kontakter och du får uppleva både annorlunda havsmiljöer och möta nya kulturer.

Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. För att kunna delta på seglingarna krävs ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna
samt kostnaden för läkarintyg.

Utbildningsplan.


Gemensamma kurser

1800

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionkunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200
Biologi i vattenmiljöer 1 100
Biologi i vattenmiljöer 2 100
Biologi i vattenmiljöer 3 100
Engelska 6 100
Fartygsbefäl 100
Kemi 1 100
Matlagning 1 100
Gymnasiearbete 100

Programfördjupning & individuella val

700

MARINBIOLOGI 550
Fysik 1 150
Kemi 2 100
Matematik 2a 100
Matematik 3c 100
Matematik 4 100
Individuella val 150
Engelska 7* 100
Estetisk kommunikation 1 100
Fysik 2 100
Idrott och hälsa 2 100
Moderna språk 3* 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2* 100
Svenska 3* 100
VATTEN OCH MILJÖ 500
Entreprenörskap och företagande 100
Fiskevård 100
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Individuella val 200
Estetisk kommunikation 1 100
Idrott och hälsa 2 100
Svenska 2* 100
Svenska 3* 100
Totalt poäng 2500


* möjlighet till utökat program

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

 

Källa:

Random Posts

LOAD MORE