Monthly Archives for: February, 2014

Isbrytning vid Tranholmen och Edsviken

Norrvatten anlägger en ny huvudvattenledning och Svenska Kraftnät utför provborrningar inför ett planerat bygge för den nya kraftkabeln under Stockholm. Båda dessa arbeten medför att isrännor måste brytas i Edsviken och söder om Tranholmen. Så här skriver Pampas Marina som […] 

Danderyds flyktingmottagning

Då det nyligen uppmärksammats i media om kommunplaceringar av nyanlända flyktingar så följer här kort fakta om det aktuella antal som Danderyds kommun tar emot. Danderyds kommun har avtal om att ta emot 25 personer nyanlända flyktingar per år. Avtalet gäller tills vidare […] 

Friidrotten vill utbilda fler föräldrar

Friidrottsföreningen Gnistan i Ronneby har lagt mycket krut på att utbilda barnens föräldrar. Föreningens tränare Sverker Sjölin tror att mer kunskap leder till ett ökat engagemang. Nu har han hjälpt Friidrottsförbundet att ta fram en webbaserad utbildning om vad det […] 

Rinkebyskogen blir naturreservat

  På kommunfullmäktige i Danderyd måndag 4 februari 2014 togs beslut om att inrätta Rinkebyskogens naturreservat. Det nya naturreservatet omfattar 237 hektar. På kommunfullmäktige i Danderyd måndag 4 februari 2014 togs beslut om att inrätta Rinkebyskogens naturreservat. Det nya naturreservatet […] 

Random Posts

LOAD MORE