1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Isbrytning vid Tranholmen och Edsviken

Norrvatten anlägger en ny huvudvattenledning och Svenska Kraftnät utför provborrningar inför ett planerat bygge för den nya kraftkabeln under Stockholm. Båda dessa arbeten medför att isrännor måste brytas i Edsviken och söder om Tranholmen.

Så här skriver Pampas Marina som utför arbetena för Svenska Kraftnäts räkning:

“Vi beklagar att vi var tvungna att bryta en ränna mellan Tranholmen och Norra Djurgården.

Passage norr om Tranholmen är inte möjlig, så den enda möjliga passagen är söder om ön. Vid Storholmen så körde vi norr om, då södra passagen är avlyst. Vi kommer också att behöva åka ut med fartygen när arbetet är slutfört, planeras bli på tisdag nästa vecka.

Svenska Kraftnät genomför provborrningar för City Link som är en ny kraftkabel som kommer gå under Stockholm, borrningarna genomförs av Zueblin som står på våra pontoner. Vi vill dock göra vårt bästa för att minimera era olägenheter och har därför i samråd med vår huvudbeställare bestämt att vi lägger en flytande betongponton tvärs över rännan med landgångar ner på isen. Den får bli kvar tills isen går upp och vi ser till att den tas om hand när isen börjar smälta.

OBS. Passage av is innebär alltid risker, samma sak här med en ponton med landgångar. Vänligen iakttag försiktighet så att ingen halkar eller ramlar i. Här gäller eget ansvar.

Upplysningsvis är även Stockholms Hamnentreprenad på väg upp till Brunnsviken på måndag eller tisdag med en bogserbåt och ponton. Vi har kontaktat dem för att om möjligt samordna våra passager in resp ut genom rännan. Vi hoppas att de kommer välja att köra i samma ränna så att våra försök med pontonen inte blir ogjorda.

När vi ska passera så kommer vi att behöva vrida pontonen och kanske behöva dra den ut en bit så att vi kan passera, sen lägger vi tillbaka den. Detta gör att det ej kommer vara gåbart på tisdag förmiddag, om vår planering håller.”

Under februari-april kommer isen också att brytas mellan Frihamnen i Värtahamnen och Rådan/Silverdal i Edsviken för att transportera maskiner, rördelar och annan nödvändig kringutrustning till arbetsplatsen för Norrvattens nya vattenledning. I början av mars kommer sjöledningen att bogseras samma sträcka för att sedan sänkas på plats.

 

Källa:   http://www.danderyd.se/sv/Nyheter/2014/Isbrytning/

Random Posts

LOAD MORE