1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Danderyds kyrka.

Danderyds kyrka är församlingskyrka i Danderyds församling i Stockholms stift. Kyrkan ligger cirka en mil norr om Stockholm, intill den tungt trafikerade E18 mellan Stockholm och Norrtälje.

Kyrkobyggnaden.

Föregångaren till den nuvarande kyrkan kan ha varit en träkyrka uppförd på 1100-talet, och kyrkan nämns första gången år 1314. Den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes omkring år 1400, som en liten gråstenskyrka med sakristia. Under senare delen av 1500-talet byggdes kyrkan ut åt söder. Den blev då dubbelt så bred och fick en kvadratisk form. Under 1600-talet bekostade familjen Banér en förlängning av kyrkan. Den utbyggnaden skedde åt väster och kyrkan blev därmed treskeppig med pelare och kryssvalv. Kyrkan har i huvudsak samma form idag, men har på senare år byggts ut med utrymmen under jord.

Klockstapeln vid Danderyds kyrka

Inredning och inventarier.

Kyrkan var länge den adliga släkten Banérs grav- och församlingskyrka och innehåller många minnen från den tiden. Mellan 1508 och 1813 ägde släkten Banér Djursholms slott och ett stort markområde i Danderyd och på Lidingö.

  • Under kyrkans kor finns två gravvalv där släktens medlemmar är begravda.
  • Ett stort gravmonument i kyrkans sydöstra del är rest till minne av Svante Gustafsson Banér och hans maka Ebba Grip. Gravmonumentet är skapat av den holländske skulptören och arkitekten Aris Claeszon.
  • Altaruppsatsen härstammar från 1707 och är skänkt till minne av Johan Gabriel Banér. Altaruppsatsen, som är så gott som identisk med altaruppsatsen i Frösö kyrka, skildrar Jesu födelse och visar på Kristus som smärtornas man.
  • Predikstolen är en gåva från Ebba Grip till minne av maken Svante Gustafsson Banér som avled 1628.
  • Bland övriga inventarier finns en kristusstaty från 1100-talet, ett triumfkrucifix från 1200-talet, en madonnaskulptur från 1300-talet samt flera begravningsvapen.
  • Dopfunten är från 1976 och tillverkad av Danderydskonstnären Maj Starck
  • På östra gaveln och norra långväggen finns kalkmålningar kvar, vilket antyder storleken på den ursprungliga kyrkan. Målningarna beräknas vara från tiden runt 1530, tiotalet år efter det att ätten Banér blev ägare till Djursholmsgodset.

 

Södra sidan av Danderyds kyrka.

Klockstapeln.

Danderyds kyrka har en fristående klockstapel som står strax öster om kyrkan. Klockstapeln har tre klockor och en vindflöjel med årtalet 1728. De två mindre klockorna är från 1539 och 1717 men göts om år 1841. Den stora klockan är från 1953, då församlingen firade 300 år som eget pastorat.

Danderyds kyrkklockor nämns, med orden “…och Dandryds klockor pinglade jämt…”, av Carl Michael Bellman i Fredmans epistel nr 80, Liksom en herdinna, “angående Ulla Winblads lustresa till Första Torpet utom Kattrumps Tullen”.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:


 


Random Posts

LOAD MORE