1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Rinkebyskogen blir naturreservat

 

På kommunfullmäktige i Danderyd måndag 4 februari 2014 togs beslut om att inrätta Rinkebyskogens naturreservat. Det nya naturreservatet omfattar 237 hektar.

På kommunfullmäktige i Danderyd måndag 4 februari 2014 togs beslut om att inrätta Rinkebyskogens naturreservat. Det nya naturreservatet omfattar 237 hektar.

– Beslutet innebär att vi tryggar Rinkebyskogen som ett rekreations- och strövområde för framtiden. Området har stor betydelse för friluftslivet för såväl Danderydsborna som invånarna i närliggande kommuner, kommenterar Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är ett mycket efterlängtat beslut. Vi säkrar ett stort skogsområde för oss Danderydsbor som bor här nu och för kommande generationer, säger Siv Sahlström (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Den natursköna Rinkebyskogen är en oskattbar tillgång för alla som tycker om att röra sig i skog och mark.

I beslutet slås fyra syften med inrättandet av reservatet fast:

– ge tillfälle till rekreation, motion och friluftsliv i ett större och omväxlande skogs- och naturområde,

– bevara värdefulla naturmiljöer, såsom äldre skog, för att gynna den biologisk mångfalden

– bevara och utveckla reservatets skogliga naturvärden mot ett tillstånd som efterliknar eller utgör en naturlig skogsdynamik

– bevara och utveckla de delar av reservatet som utgör delar av ett äldre kulturlandskap, så att artrikedomen bibehålls eller ökar

För ytterligare information

Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 08-568 910 10.
Siv Sahlström (C), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, tel 08-568 919 37.

 

Källa:  http://www.danderyd.se/sv/Nyheter/2014/Rinkebyskogen-blir-naturreservat/

Random Posts

LOAD MORE