1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Färdigt för 120 nya bostäder i Danderyd

Klart för cirka 120 nya bostäder vid Mörby centrum

Danderyds kommun har nyligen avslutat en markanvisningstävling för nya bostadsbyggrätter inom fastigheten Postiljonen 9 vid Golfbanevägen, Mörby centrum.

Nu är det klart att JM AB som lämnade ett anbud på drygt 220 miljoner kronor vunnit tävlingen och får bygga två nya bostadshus. Inflyttning i de nya bostäderna, preliminärt 120 lägenheter, beräknas kunna ske tidigast 2019.

– Markförsäljningen ger JM AB möjlighet att bygga bostäder i centralt och kollektivtrafiknära läge, intill Mörby centrum. Samtidigt innebär den ett välkommet ekonomiskt tillskott till kommunen. Båda parter är vinnare på affären, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Mer information
För mer information, kontakta exploateringsstrateg Jan Hessel, 08-568 910 00.

Om tävlingen
Anbudstävling för försäljning av bostadsbyggrätter inom fastigheten Postiljonen 9 pågick 2016-09-07-2016-09-29. Byggrätten är på 9 490 kvm BTA. Totalt inkom 15 anbud.

Om Mörby centrum
Utvecklingen av Mörby centrum pågår för fullt. Skandia Fastigheter som äger köpcentrumet bygger ut köpcentrumet till dubbla storleken, nytt kontorshus och fler parkeringsplatser och kommunen bygger nytt busstorg, nya parkeringsplatser för cyklar och en ny park. Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2020/21.

 

Källa: http://www.danderyd.se/Nyheter/2016/Klart-for-120-nya-bostader-vid-Golfbanevagen/

Random Posts

LOAD MORE