1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Om Danderyds Gymnasium.

Välkommen till oss!

Motivation och mångfald
Danderyds Gymnasium är en attraktiv skola med många sökande till ett stort utbud av utbildningar. Våra elever är studiemotiverade och når goda resultat. De flesta fortsätter till universitet och högskola. År 2001 och 2003 fick vi, som första skola i Sverige, kvalitetsutmärkelsen IIP (Investor in People). Utmärkelsen är ett bevis på att skolans alla medarbetare utvecklar sin kompetens så att du som studerande får en så bra utbildning som möjligt.
Skolans vision och målsättningar

Vår vision är att alla studerande och alla medarbetare i en anda av trygghet, glädje och kreativitet skall utvecklas så att de både vill och kan ge sitt bidrag till skolans och omvärldens utveckling. På Danderyds gymnasium skall kulturell mångfald, ett ekologiskt synsätt och ett vetenskapligt förhållningssätt skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Våra mål är att du som elev hos oss
  • har ett stort inflytande över hur dina studier genomförs
  • är nöjd med den verksamhet du möter under dina gymnasieår
  • når sådana studieresultat att du vill och kan fortsätta studera på universitet och högskola
…men resultaten hänger på dig!
Hos oss har du goda möjligheter att få en givande gymnasietid. Duktiga medarbetare med hög andel behöriga lärare, bra lokaler, god ekonomi och en personlig mentor betyder mycket för att du ska nå goda studieresultat. Men det hänger på dig om du ska lyckas. Du har en hög närvaro och passar tider, är studiemotiverad, tar ansvar för dina studier och bidrar till ordning och reda.

Att välja utbildning och kurser

Du kan välja bland många olika utbildningar. Genom olika val kan du, oavsett program, forma din individuella studieplan. Din mentor och din studie- och yrkesvägledare kan ge dig stöd och hjälp. Vi har ett stort utbud av kurser. Se vårt programutbud

Undervisningen
Aktiva elever, laborationer och exkursioner samt studiebesök på museer, mässor och utställningar är viktiga inslag i det dagliga skolarbetet. Datorer och egen e-postadress är en självklarhet. Det välutrustade biblioteket används flitigt för informationssökning och annat självständigt arbete. Vi har ett utvecklat samarbete med högskola och näringsliv. Praktikperioder ingår i flera av våra utbildningar.
Språk och internationalisering
Språken bär dig ut i världen. Internationella kontakter för alla elever är ett viktigt mål. Idag sker utbyten och studieresor till många länder, framför allt i Europa men även till USA, Ryssland och Afrika. Vi samarbetar också med olika företag. På vissa program har eleverna praktik i England och gör studie- och bildningsresor till Bryssel och Strasbourg. För att stimulera till högre studier har vi ett aktivt samarbete med Stockholms universitet. Vi erbjuder undervisning i engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, japanska, kinesiska och latin. På skolan finns landets modernaste språkstudio.

 


Random Posts

LOAD MORE