1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

SA – Ledarskap och kommunikation Marina läroverket.

* Beteendevetenskap

Ledarskapsutbildningen inom samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap vänder sig till dig som är intresserad av mänskliga relationer och som vill förstå hur grupper av människor fungerar och hur de kan utvecklas.

Kunskaper inom ledarskap och kommunikation efterfrågas inom de flesta yrkeskategorier. Under utbildningen får du enskilt och i projektgrupp utveckla redskap för att formulera, analysera och lösa problem.

Vi studerar rollen som beslutsfattare och chef samt grupprocesser och organisation som enskilda kurser och integrerat i andra ämnen. Vi fokuserar på din personliga utveckling och din roll i gruppen. Efter genomförd utbildning kommer du att bättre känna dig själv, vara medveten om dina styrkor och svagheter och ha jobbat fram modeller som passar just dig för att hantera olika situationer. Du kommer också att ha fått känna på och förstå hur en grupp jobbar bäst tillsammans.

Upplägg och innehåll

Du som söker till Ledarskapsutbildningen bör vara beredd på att anta den utmaning det innebär att jobba med personlig utveckling och grupputveckling. Du kan se fram emot mycket stöd och ett starkt engagemang för detta arbete från lärarlaget. Under första delen av utbildningen får du de teoretiska grunder och verktyg du behöver för att kunna utvecklas och ta till dig utbildningen på bästa sätt.

Utbildningen byggs till stora delar av upplevelsebaserat lärande och processarbete dvs engagemang i skolarbetet är en förutsättning för att nå målen. Du kommer att få stor möjlighet att påverka hur vi jobbar. I utbildningen ingår utbildningsresor ombord på skolans båtar och skepp, då ansvar, samarbete och sammanhållning övas och teoretiska studier varvas med praktiska inslag.

Ledarskapsprogrammet ger dig en god teoretisk grund och god behörighet till vidare studier på högskolan. Du får vistas i en utmärkt miljö där du praktiskt får utöva och utveckla dina teoretiska kunskaper bland annat genom att starta eget företag inom Ung Företagsamhet (UF).


Våra kompisar rekommenderar:

SakStockholm köper dödsbon i Sverige

 


 

Utbildningsresor

I utbildningen ingår utbildningsresor ombord på våra skolsegelfartyg. När vi ligger i hamn besöker vi intressanta platser och historiska miljöer som berikar undervisningen i våra olika ämnen. Vi knyter också internationella kontakter med skolor och företag. Ombord deltar du i framförandet av fartyget, går vakt, lagar mat och följer den utbildning som bedrivs såväl ombord som iland.

Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. För att kunna delta på seglingarna krävs ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna
samt kostnaden för läkarintyg.

Utbildningsplan

 

Gemenamma kurser

2300

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionkunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Filosofi 1 50
Moderna språk steg 1 eller 3 100
Moderna språk steg 2 eller 4 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Entreprenörskap 100
Hum sam specialesering
  – ledarskapsfördjupning 100
  – samhällsfördjupning 100
Gymnasiearbete 100
Individuella val 200
Estetisk kommunikation 1 100
Idrott och hälsa 2 100
Engelska 7 100
Matematik 3b 100
Totalt poäng 2500

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE