1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Danderyds kommun.

Danderyds kommun är en kommun i Stockholms län. Centralort är Djursholm. Kommunen består av fyra kommundelar, Danderyd, Djursholm,Enebyberg och Stocksund.

Administrativ historik.

Danderyds kommun av i dag sammanfaller i stora drag med Danderyds socken, sådan den var när den inrättades som Danderyds landskommunår 1863. Under 1900-talet genomgick området flera kommunala förändringar. År 1901 bröts det år 1890 bildade municipalsamhället Djursholm ut ur kommunen och bildade Djursholms köping. År 1910 var det dags för Stocksund, som varit municipalsamhälle sedan 1902 att brytas ur och bliStocksunds köping. Djursholm blev Djursholms stad år 1914 och samma år bildades i det resterande Danderyds norra del ännu ett municipalsamhälle, kallat Enebybergs villastad.

Sedan skulle det dröja fram till 1946 innan Danderyds kommun blev Danderyds köping och municipalsamhället i Enebyberg upphörde. 1948 överfördes från denna köping området Lahäll till Täby köping. Den 1 januari 1967 gick Stocksunds köping upp i Djursholms stad. Tre år senare inkorporerade staden ön Tranholmen, som då hade 27 invånare, från Lidingö. Året därpå, i samband med den riksomfattande kommunreformen1971, skedde så Danderyds återförening. Under hela denna tid förblev Danderyds församling odelad.

Tidig historia.

Utsikt över Danderyd, 2006.

Namnets ursprung är omvistat. En förklaring är att det härrör från ordet ‘Danskarna’. År 1291 anges orten till Danarö, 1304 till Danarör och 1661 tillDanderÿ socken utan avslutande bokstav d. Dana eller Dande betyder enligt den förklaringen ‘danskarnas’ och ‘rör’ i de tidiga stavningarna, betyder röse i betydelsen stenröse, även i betydelsen gravröse.

Hembygdsforskaren K E Renqvist har lanserat teorin att namnet kommet från Dana-ör, där ‘dana’ betyder sankmark och ‘ör’ betyder stensamling. Enligt den teorin var Dana-ör ett stenlagt område vid en sankmark strax öster om Danderyds kyrka.

Se vidare respektive kommundel samt artikeln om Djursholms slott.

Kommunvapnet.

Blasonering: En silverspets i rött fält med en chef av silver, belagd med tre röda rosor.

Vapnet fastställdes av Kungl. Maj:t. för Djursholms stad år 1916. Spetsen kommer från ätten Banérs vapen (ätten ägde godset Djursholm) och rosorna syftar på den tidiga villastadsbebyggelsen. Efter kommunbildningen 1971 antogs och registrerades vapnet för Danderyds kommun. Danderyds och Stocksunds tidigare köpingsvapen upphörde.

Danderyds köping
(1946–1970)

Djursholms stad
(1916–1970)
Danderyds kommun
(1971-)

 

Befolkningsutveckling.

Församling.

Kommunen sammanfaller geografiskt med Danderyds församling. Församlingen har flera kyrkor. Den äldsta och mest kända, Danderyds kyrka, har medeltida ursprung.

Tätorter.

Södra sidan av Danderyds kyrka.

Tätbebyggelsen i södra delen av kommunen (inom kommundelarna Danderyd, Djursholm och Stocksund) ingår i tätorten Stockholm, medan Enebyberg ingår i tätorten Täby.

Sevärdheter.

  • Edsviken
  • Cedergrenska tornet
  • Cedergrenska parken
  • Danderyds kyrka
  • Djursholms kapell
  • Djursholms slott
  • Stockholms Golfklubb

Dessutom finns i kommunen flera områden med arkitektoniskt intressanta villor.

Kommunen är rik på fornminnen. Gravfält finns i trakten av Ekeby. Där har man också funnit en långhusgrund. Kommunens enda bronsåldersgrav finns uppe på höjden Charlottenberg, varifrån man kunde bevaka inloppet till Edsviken vid Stocksundet. På bronsåldern gick vattnet ungefär 15 meter högre än nu, det vill säga ungefär vid brobanan av nuvarande Stocksundsbron. På vikingatiden var detta en viktig sjöled till Mälaren via Norrviken. Numera är det omöjligt att ta sig med båt direkt mellan Edsviken och Norrviken.

Utbildning och inkomst.

Danderydsborna har Sveriges högsta utbildningsnivå, ca 55% av alla mellan 25 och 64 år har (år 2011) minst 3 års eftergymnasial utbildning. Danderyd har även landets högsta medelinkomst. 2008 hade var tionde person i kommunen miljoninkomst. 2006 kostar medelvillan i Danderyd 5,25 miljoner kronor, enligt Föreningssparbanken Fastighetsbyrå. Danderyd är kommunen med högst medelålder vid första barnets födelse (32,44 år för kvinnor och 35,02 år för män 2010 vilket är ca 3,5 år mer än riksgenomsnittet).

Skolor.

Danderyd har ett 30-tal förskolor inkl. de privata, det finns även totalt 18 grundskolor och 6 gymnasieskolor var av 5 är privata.

Tidigare kommunala Djursholms samskola inrymmer idag privata Viktor Rydbergs Samskola. Maj 2009

Kommunala låg- och mellanstadieskolor:

Balderskolan
Brageskolan
Ekebyskolan
Enebyskolan
Kevingeskolan
Kyrkskolan
Långängsskolan
Stocksundsskolan
Svalnässkolan
Vasaskolan
Ösbyskolan – ej kommunal

Högstadieskolor:

Fribergaskolan
Mörbyskolan
Viktor Rydbergs Samskola

Gymnasieskolor:

Danderyds gymnasium
EU-IT Gymnasiet
Marina läroverket
Viktor Rydberg Gymnasium
Walthers Gymnasium

Sjukvård.

Danderyds sjukhus, april 2009.

Vid Mörby, mellan E18 och Edsviken, finns Danderyds sjukhus, som är ett av Stockholms läns större sjukhus och fungerar som utbildningssjukhus. Sjukhuset, som ägs och drivs av Stockholms läns landsting, är kommunens största arbetsgivare.

Inom kommunen finns flera husläkarmottagningar. Apotek finns vid Danderyds Sjukhus, i Mörby Centrum, vid Enebytorg, vid Enebyängens handelsplats samt vid Djursholms Centrum. Det apoteket heter Tre Rosor med anledning av de tre rosorna i Danderyds, tidigare Djurholms stads,vapen, som i sin tur upptagit traditioner från släkten Banér. (Det banérska godset omfattade stora områden inom Danderyd, och inkluderade till och med hela Lidingö.)

Politik.

Danderyds kommun består på grund av sitt läge nära Stockholm av förortsbebyggelse. Vissa delar är bostadsrätts- och hyreshus, men större delen av arealen omfattas av villakvarter. De borgerliga partierna har en överväldigande majoritet i fullmäktige och då Moderata Samlingspartiet tidvis har haft egen majoritet har de politiska skiljelinjerna ofta snarast gått mellan detta parti och de övriga partierna.

I folkomröstningen om införande av euron 2003 var valdeltagandet 81,1 %. Av dessa röstade 74,7 % ja, 23,6 % nej och 1,7 % avlade blankröster.

Efter valet 2002 styrdes Danderyds kommun av en koalition mellan moderaterna och kristdemokraterna. Hösten 2010 tecknade dessa båda partier en överenskommelse med Centerpartiet om samarbete fram till 2014. Kommunen har ett heltidskommunalråd, moderaten Olle Reichenberg, som i december 2010 valdes till efterträdare till Gunnar Oom (M). Sedan 1 juli 2011 har majoriteten ett ytterligare halvtidskommunalråd, Siv Sahlström (C) och ett halvtids oppositionsråd, Bengt Sylvan (FP).

Mandatfördelning i valen 1970–2010.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE