1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

MT – Marinteknik Marina läroverket.

Service och reparation

Marinteknikutbildningen riktar sig till dig med intresse för båtar och deras teknik. Sverige har en av världens största skärgårdar med utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. Detta har resulterat i en ständigt växande fritidsbåtsmarknad där tekniken och elektroniken i våra båtar blir allt mer avancerad. Denna utveckling medför ett ökat behov av välutbildade marintekniker.

Vår inriktning Service och reparation har fokus på fritidsbåtar. Vartefter teknik, material och konstruktioner i nya båtar blir mer avancerad krävs nya kunskaper för att underhålla, serva och reparera dessa. I denna utbildning lär du dig de
mekaniska och teoretiska grunderna i motorteknik och båtreparation.

Du får också lära dig hur du på ett säkert och miljömässigt sätt framför olika slags båtar och du får läsa kurser som leder till en grundläggande nautisk kompetens.
Undervisningen sker såväl i skolans lektionssalar, verkstäder och båthallar som ute i skärgården.

Upplägg och innehåll.

Alla lärare som undervisar på den marintekniska utbildningen arbetar tillsammans i ett arbetslag med målet att du som elev ska få en utbildning där teori och praktik går hand i hand bl.a. genom återkommande projekt med olika teman.
Marina läroverket förfogar över stort antal båtar av olika typ och storlek. Dessa används i undervisningen för att du ska få kunskap om och erfarenhet av olika material, maskiner, konstruktioner och system som förekommer inom den marina sektorn.

Som elev hos oss kommer du att arbeta med olika projekt i större eller mindre grupper. Marina läroverket erbjuder en utmärkt miljö för att praktiskt utöva och utveckla dina kunskaper.

Inriktningen Service och reparation på marinteknikprogrammet ger en grundläggande yrkesutbildning för arbete som t.ex motormekaniker, marin servicetekniker, supporttekniker eller båtreparatör. Arbetsmarknaden är mycket god för marintekniker.

Utbildningen ger även möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier på högskolan. Flera av våra elever fortsätter studera till sjökaptener och sjöingenjörer eller går vidare till kustbevakningen eller marinen.

Praktik

Minst 15 veckor av utbildningen är förlagd på olika företag. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Denna del av utbildningen ger dig kunskaper med stor verklighetsanknytning samtidigt som du får unika möjligheter att knyta kontakter för ditt framtida yrkesliv. Glädjande nog är det mycket vanligt att elever får anställning på sin praktikplats när de är klara med sin utbildning.

Utbildningsresor

Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Under utbildningen genomförs ett antal utbildningsresor med olika mål och innehåll med skolans båtar och skepp.

Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. För att kunna delta på seglingarna krävs ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, dvs. att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärtproblem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.


Våra kompisar rekommenderar:

SakStockholm köper dödsbon i Sverige

 


Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna
samt kostnaden för läkarintyg.

Utbildningsplan.

Gemensamma kurser

2100

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionkunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Båtel 1 100
Båthantering och underhåll 100
Marinelektronik 1 100
Marinmotor introduktion 100
Skärgårdsnavigation 100
Intervallservice 100
Konstruktion och reparation 200
Diagnos- och reparation 100
Entreprenörskap 100
Kustnavigation och säkerhet 100
Fartygsbefäl 100
Nyinstallation 100
Plast- och lamineringsteknik 100
Gymnasiearbete 100
YRKESUTGÅNG 200
Båtsystem 200
HÖGSKOLEUTGÅNG 200
Fysik 1b1 100
Matematik 2a 100
Individuella val 200
Maskinbefäl 100
Estetisk kommunikation 1 100
Idrott o hälsa 2 100
Engelska 6 100
Svenska 2* 100
Svenska 3* 100
Totalt poäng 2500

*möjlighet till utökat  program även krav för grundläggande högskolebehörighet.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE