1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Om Rinkebyskogen i Danderyd

Rinkebyskogen

Rinkebyskogen är Danderyds största sammanhängande skogsområde. Här löper motionsspår och även mindre stigar där man kan uppleva skogens rika natur. I norr finns mer lugna områden för de som vill uppleva tystnaden lite mer ostört. Men även i många andra delar av skogen finns mycket skogskänsla.
Större delen av skogen är barrskog med stora inslag av lövträd. Delar av skogen har också varit orörd av skogsbruk att den hunnit utveckla riktiga naturskogsvärden. I de talrika skogskärren lever idag exempelvis många arter sällsynta mossor och svampar. Kärren är också fina fågellokaler där bland annat mindre hackspett och många andra skogsfåglar hittar mat i lövträdens snåriga grenverk.

rinkebyskogen

Från öst till väst löper två kraftledningstråk genom skogen. Det ena är nyss anlagt och utgörs av en nergrävd kabel och det andra är en tidigare luftledning som monteras ner under våren 2015. Den nyanlagda kraftledningen kommer med åren att täckas in med vegetation och bildar under lång tid ett öppet stråk genom skogen. Detta är positivt för skogens växter och djur, som ju behöver en varierad skog med både öppna och slutna områden i en väl avvägd blandning.

Under 2014 har stora delar av Rinkebyskogen som kommunen äger klubbats igenom i kommunfullmäktige som Naturreservat. I de sydvästra delarna ägs skogen inte av kommunen och dessa delar ingår därför inte i reservatet, men de är givetvis också fria att vistas och motionera i.

 

Källa: http://www.danderyd.se/Bygga-bo–miljo/Parker/Naturen-i-Danderyd/Rinkebyskogen/

Random Posts

LOAD MORE